top of page

Tjenester og priser

Jeg benytter en gestaltisk tilnærming til alle de terapeutiske tjenestene jeg tilbyr og tilpasser timene etter hva du og dere har behov for. Du er velkommen til å ta kontakt om det er noe du lurer på. Du trenger ingen henvisning fra fastlegen din og ventetiden er kort. 

Alle prisene inkluderer merverdiavgift på 25 prosent, som ble innført av regjeringen 01.01.2022. 

Da det er vanskelig å fylle timer på kort varsel ber jeg deg om å avbestille timer senest 24 timer før avtalt time. Timer avbestilt eller flyttet etter dette belastes klienten i sin helhet. Jeg er privatpraktiserende og mottar ikke driftstilskudd. 

Individualterapi

I individualterapi er jeg opptatt av å møte deg der du er her og nå. Hva du har behov for avhenger av din situasjon og jeg tilpasser terapien deretter. Vi lager sammen en plan for terapiforløpet. Jeg er en aktiv terapeut som er opptatt av relasjonen oss i mellom og at du skal føle deg trygg. Vi jobber med å tydeliggjøre dine tanker, følelser og behov og hvordan de påvirker deg. På denne måten kan du bli bedre kjent med deg selv, i relasjon med en annen. Når du er mer oppmerksom på overnevnte kan du lettere ta valg og skape endring. 

 

Jeg har erfaring med ulike problemstillinger og du er velkommen til å ta kontakt uansett hva du måtte ønske hjelp til. Hvis jeg ser at jeg ikke kan hjelpe deg, vil jeg henvise deg til rette kollega eller instans. Jeg samarbeider også med andre behandlere eller instanser dersom det er behov for det (eks. fastlege og NAV). 

Priser

60 minutter     1200 kr 

90 minutter     1500 kr

120 minutter    2300 kr

Rabatt for studenter 

60 minutter     1050 kr

90 minutter     1300 kr

 

Bestill time 

 

Parterapi 

I parterapi jobber vi med paret og relasjonen mellom dere. Vi jobber med hvordan dere kommuniserer, uttrykker behov og følelser til hverandre. Hva dere har behov for avhenger av deres situasjon og jeg tilpasser terapien deretter. Vi lager sammen en plan for terapiforløpet. Målet med terapien kan være at dere oppnår et godt samliv hvor dere opplever å bli hørt, sett, forstått og løser konflikter som oppstår på en konstruktiv måte. For mange blir det viktig å få hjelp til å reparere etter uenigheter og kunne bli ferdige med det som har vært vanskelig. Mange par har utfordringer med at de antar og overfører egne følelser og behov over på partneren sin, noe som ofte skaper konflikt. Dette kan jeg hjelpe dere med å bli oppmerksomme på. Andre opplever skjevfordeling av gjøremål i hjemmet eller lite nærhet og føler seg alene.

 

I parterapi jobber vi med å ville hverandre vel og finne deres styrker og ressurser som par. Ofte kan det handle om å lære seg å virkelig akseptere den andre uten å prøve å forandre eller påvirke partners opplevelse. 

Noen par har behov for hjelp og støtte til å avslutte på en ryddig måte som ivaretar og rommer begge parter. Blant mange par som oppsøker parterapi ønsker en part seg ut av forholdet. Noen ganger ender det med at dere finner tilbake til hverandre, andre ganger med brudd. I slike tilfeller kan det være ekstra viktig med støtte fra en tredjepart som er der for å ivareta dere begge. 

Det er ikke bare kjærester som oppsøker parterapi. Parterapi kan også passe for andre relasjoner som foreldre og barn, venner eller søsken. 

Dere trenger ikke å stå i en krise for å oppsøke parterapi og noen ganger kan det holde kun med et par timer med fokus på å forebygge. Om dere vurderer å oppsøke parterapi anbefaler jeg dere å gjøre det før situasjonen har blitt mer kritisk. Et godt samliv krever dedikasjon og handler om å velge hverandre hver dag. 

Priser

90 minutter     1800 kr

Bestill time 

Videosamtaler 

Individualterapi og parterapi kan gjennomføres digitalt. Jeg benytter videotjenesten Whereby som ivaretar ditt personvern og utføres i et kryptert online møterom. Før timen mottar du en lenke på e- post og du kan gjennomføre timen på smarttelefon, nettbrett eller PC/Mac. 

Priser

60 minutter     1200 kr 

90 minutter     1500 kr

Rabatt for studenter 

60 minutter     1050 kr

90 minutter     1300 kr

Parterapi

90 minutter     1800 kr

Bestill time 

Grupper og Kurs 

 

I en samtalegruppe kan du bli bedre kjent med deg selv i samspill med andre. Vi jobber med hvordan du påvirker og påvirkes av dine omgivelser. Temaer som går igjen i en samtalegruppe er hvor mye/ lite plass du tar sammen med andre, hvordan du mottar og gir støtte til andre, hvor grensene dine går og hvordan du setter grenser for andre og ivaretar deg selv. Vi kan jobbe med angst og uro, ensomhet, relasjonelle utfordringer, selvfølelse, selvtillit og selvbilde. Vi kan også jobbe med ulike eksistensielle tema. En hver gruppe er ulik og skapes av dere som er en del av den. Vi er to gruppeledere og bruker tid på ulike øvelser samtidig som vi setter av god tid til å dele og få feedback gruppa. 

Dersom dere er flere som ønsker å gå sammen om å danne en gruppe er dere velkommen til å ta kontakt

Jeg er sertifisert kursholder i Kurs i Bekymringsmestring. Kurs i bekymringsmestring er et kurs for personer som opplever angst og stressrelaterte plager. Kurset har dokumentert effekt i å hjelpe mennesker til en mer avslappet hverdag.  

For mer informasjon om og påmelding til samtalegruppe trykk her. 

For informasjon om og påmelding til Kurs i bekymringsmestring trykk her. 

bottom of page