top of page

Hei! 

Jeg tilbyr individualterapi for voksne, ungdom og barn. Jeg tilbyr også par- og gruppeterapi og konsulentoppdrag for bedrifter.  Du trenger ingen henvisning og ventetiden er kort. 

HEIDI ULRIKKE MOEN

Gestaltterapeut MNGF

BSc Psykologi

​Ulrikke (f. 1989) er oppvokst og bosatt i Oslo hvor hun bor sammen med samboeren, datteren og hunden deres. 

 

Under og etter studiene i psykologi ble hun interessert i gestaltterapi og begynte derfor på sin 4- årige utdanning ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole i 2013 for å kunne praktisere gestaltterapi.

"Jeg er opptatt av å møte deg der du er med støtte, omsorg og varme. Når vi er trygge nok sammen har jeg også troen på at utfordring fører til utvikling. Hvor godt vi jobber sammen har mye å si for utbyttet du har av terapien. I terapi hos meg jobber vi med følelsene og tankene dine, samt hvordan de uttrykker seg i kroppen din. Vi jobber med hvordan du påvirkes av, og påvirker, omgivelsene dine. I terapi kan du få bearbeidet tidligere opplevelser og vi kan utforske og gjøre deg oppmerksom på de erfaringene du har gjort, og gjør, slik at du kan ha det best mulig med deg selv. Jeg bruker meg selv aktivt i terapien og tror på at det er mye viktig å hente ut fra relasjonen oss i mellom."

I dag jobber Ulrikke fulltid som terapeut med privat praksis på Røa i Oslo, hvor hun møter mennesker i alle aldre til samtaler en- til- en, til parsamtaler, holder grupper og kurs.

Som medlem av Norsk gestaltterapeutforening (MNGF) går hun under tittelen gestaltterapeut MNGF, og sikrer deg som klient klagerett. Alle medlemmer i foreningen må følge krav til veiledning, profesjonell faglig oppdatering, etiske retningslinjer om taushetsplikt og behandling av klientens opplysninger. Som gestaltterapeut MNGF er Ulrikke godkjent til å ha studenter ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole i individual- og gruppeterapi. 

Ulrikke har i mange år vært aktiv med foreningsarbeid og er nå valgt inn som vara til styret i Norsk gestaltterapeutforening. 

Ulrikke har arbeidserfaring som klinikkleder for et psykologfellesskap, som innleid veileder for ansatte i 1. linjen i en tiltaksbedrift og som jobbkonsulent hvor hun avklarte menneskers arbeidsevne på oppdrag fra NAV. Hun har i flere år jobbet i offentlig psykiatri på en spesialisert post for unge mennesker med førstegangspsykose og på en bolig for voksne med langvarige psykiske lidelser. I 2015 hadde hun praksisplass hos Politiet i Vestfold  og hun har også jobbet frivillig med hjemløse og rusmisbrukere. 

Ulrikke portrett Nikolaj_edited.png

Du er varmt velkommen til å ta kontakt.

bottom of page