Vi tilbyr individualterapi for voksne, ungdom og barn. Vi tilbyr også par- og gruppeterapi og konsulentoppdrag for bedrifter.   

Gestaltterapeut MNGF Sine Holen
Gestaltterapeut MNGF Ulrikke Moen

SINE VORLAND HOLEN

Gestaltterapeut MNGF

MA Sosialantropologi

GradD Flyktningsproblematikk

HEIDI ULRIKKE MOEN

Gestaltterapeut MNGF

BSc Psykologi

Sine (f. 1980) er oppvokst i Norge, Egypt og Sveits og er i dag bosatt i Oslo. 

Hun er utdannet sosialantropolog fra det Amerikanske Universitetet i Kairo og har jobbet med konfliktløsningsarbeid siden 2004. Hun har blant annet jobbet for FN og Flyktninghjelpen, med menneskerettigheter, tvungen migrasjon og traume. I dag jobber hun for forsvaret med kulturforståelse og menneskelig sikkerhet i internasjonale operasjoner. 

 

Sines arbeid har brakt henne tett innpå mennesker som har overlevd store kriser, ofte forårsaket av krig, flukt og vold. Hun er opptatt av ulike måter vi kan forstå, håndtere og lindre den smerte som påføres av og på enkeltmennesket. Derfor påbegynte hun sin 4- årige utdanning ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole i 2013 for å kunne praktisere gestaltterapi. Hun fullførte sin utdanning i mai 2017. 

Sines arbeid med krig og konflikt har ført til at hun som terapeut er opptatt av de store og små krisene som vi alle opplever i løpet av livet. For å finne balanse i hverdagen er Sine nysgjerrig på spennet mellom alvor og lek og personlig frihet er for henne å kunne romme nettopp dette spennet. Terapi kan ofte være noe så enkelt som å få hjelp til å tydeliggjøre livets tilstander, også de gledelige!

I løpet av studietiden har hun gjennomført over 100 timer i egenterapi hos gestaltterapeut og går jevnlig i veiledning. 

​Ulrikke (f. 1989) er oppvokst og bosatt i Oslo hvor hun bor sammen med samboeren, datteren og hunden deres. 

 

Under og etter studiene i psykologi ble hun interessert i gestaltterapi og begynte derfor på sin 4- årige utdanning ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole i 2013 for å kunne praktisere gestaltterapi.

"Jeg er opptatt av å møte deg der du er med støtte, omsorg og varme. Når vi er trygge nok sammen har jeg også troen på at utfordring fører til utvikling. Hvor godt vi jobber sammen har mye å si for utbyttet du har av terapien. I terapi hos meg jobber vi med følelsene og tankene dine, samt hvordan de uttrykker seg i kroppen din. Vi jobber med hvordan du påvirkes og påvirker omgivelsene dine. I terapi kan du få bearbeidet tidligere opplevelser og vi kan utforske og gjøre deg oppmerksom på de erfaringene du har gjort, og gjør, slik at du kan ha det best mulig med deg selv. Jeg bruker meg selv aktivt i terapien og tror på at det er mye viktig å hente ut fra relasjonen oss i mellom."

I dag jobber Ulrikke fulltid som terapeut for Osloterapeutene og som klinikkleder og gestaltterapeut for Fjeldstad Psykologsenter AS.

 

Ulrikke har arbeidserfaring som innleid veileder for ansatte i 1. linjen i en tiltaksbedrift og som jobbkonsulent hvor hun avklarte menneskers arbeidsevne på oppdrag fra NAV. Hun har i flere år jobbet i offentlig psykiatri på en spesialisert post for unge mennesker med førstegangspsykose og på en bolig for voksne med langvarige psykiske lidelser. I 2015 hadde hun praksisplass hos Politiet i Vestfold  og hun har også jobbet frivillig med hjemløse og rusmisbrukere. 

  • Instagram
  • Facebook