Om gestaltterapi

Gestaltterapi er en retning innen humanistisk psykoterapi og en av de mest utbredte terapiretningene i verden i dag. En grunnleggende idé i gestaltterapi er at ethvert menneske, innenfor de begrensninger livet gir, er ansvarlig for sine valg og handlinger. 

 

I gestaltterapi jobber vi med hele deg – med tankene dine, følelsene dine og kroppen din. Gestaltterapeuten tror ikke på å presse fram forandringer og møter deg på dine premisser, uten å tolke og dømme. Det legges vekt på at du blir bevisstgjort egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at du tydeligere kan se deg selv og dine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale og eksperimenter. 


Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er terapeuten selv. Terapeuten er ikke objektiv eller
nøytral, men subjektiv og involvert i et jeg - du forhold til klienten. 

Trykk her for å se en video om gestaltterapi. 

 

© 2017 by Osloterapeutene. Proudly created by Wix.com